Koken op gas: Het gas kan veranderen, koken blijft hetzelfde

Koken op gas: Het gas kan veranderen, koken blijft hetzelfde

ATAG Nederland voorbereid op aangekondigde verandering

Zolang er gas gebruikt wordt in Nederland, zolang kan er gekookt worden op ATAG kooktoestellen met gasbranders. Gebeurde dat koken in het begin nog veel op stadsgas, inmiddels is dat het aardgas uit Groningen. Ondertussen maakt de Nederlandse overheid plannen om op de lange termijn over te schakelen op aardgas uit andere bronnen. Voor ATAG dus reden genoeg om goed voorbereid te zijn op die omschakeling.

De omschakeling is nodig, omdat de gasvoorraad in Nederland eindig is. Daarbij komt dat het Nederlandse gas anders is dan het gas dat uit veel andere landen komt (bijvoorbeeld Rusland, Amerika en Noorwegen). De gastoestellen zijn dan ook aangepast voor de Nederlandse situatie.

Nieuwe ontwikkelingen
De Nederlandse overheid is een aantal jaar geleden samen met het bedrijfsleven begonnen met het maken van plannen voor die omschakeling. Die omschakeling bevat twee elementen: Enerzijds wil de overheid ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals groen gas, of gas uit andere bronnen wat ‘bijgemengd’ wordt aan het huidige gas. Anderzijds komt er een moment dat bijmengen niet meer gaat, en dan zal er een transitie moeten plaatsvinden van het ene type gas naar het andere. Om een veilige transitie te garanderen, worden binnenkort al de eerste maatregelen in gang gezet.

Verandering
Voor de consumenten verandert er voorlopig niets. Maar voor een fabrikant als ATAG Nederland verandert er wel wat. Martin van Bruggen, Teamleider van het laboratorium, legt uit: “De belangrijkste maatregel die binnenkort ingaat, schrijft voor dat de toestellen die op de markt komen, geschikt zijn voor twee soorten gas: Het laag-calorische gas zoals we dat kennen uit Groningen, en het hoog-calorische gas wat we kennen uit omliggende landen. Dat betekent dat we onze toestellen hebben aangepast zodat ze voor beide gassoorten geschikt zijn. Op die manier weten we zeker dat onze toestellen ook veilig gebruikt kunnen worden wanneer er in de toekomst een omschakeling komt.”

Veiligheid
De overheid stelt dat deze transitie geen gevolgen mag hebben voor de veiligheid van burgers of werknemers van betrokken bedrijven. Daarom verandert voorlopig niets aan het type gas dat aan huishoudens geleverd wordt. Martin van Bruggen: “Het is heel verstandig van de overheid om te beginnen met het veilig maken van de toestellen voor de toekomst, en het gas voorlopig zo te laten. Kookplaten hebben over het algemeen een lange levensduur. Er zijn nu heel veel consumenten die een kookplaat hebben die mogelijk niet voldoet aan de nieuwe regels. Pas als die toestellen aan het eind van hun levensduur zijn, kan de overheid een veilige omschakeling inzetten. Consumenten hoeven zich bij hun aankoop geen zorgen te maken over de veiligheid.”

 

Bron : http://www.atagnederland.nl/over-ons/nieuws/verandering-gaskwaliteit.aspx

 

 

Deel deze pagina.Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Email this to someone